.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

סיירת הסברה - הרצליה

מוביל/ת היוזמה:

עיריית הרצליה

מספר מתנדבים:

210

רקע על היוזמה:

סיירת מתנדבים/ות שהוקמה במטרה לעודד, להנחות ולהעלות את המודעות לשמירה על הנחיות הקורונה בקרב תושבי העיר. הסיירת מורכבת מבני/ות נוער וצעירים/ות, הפועלים על בסיס יומיומי בגינות ובמקומות הציבוריים בהם יש פוטנציאל התקהלות של תושבי העיר. הם מדגימים לתושבים כיצד לשמור על מרחק ומבקשים מהם להמנע מהתהקלויות. בהמשך יפעלו המתנדבים לעידוד התושבים/ות להתחסן. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

תמהיל המתנדבים/ות הלוקחים/ות חלק בסיירת: צעירים/ות ובני/ות נוער הפועלים יחד ומדברים בגובה העיניים ובאופן מאיר פנים, תורם להירתמות התושבים להקשבה, להכרה בערך הערבות ההדדדית וללקיחת האחריות האישית לשמירה על הכללים. פעילות הסיירת מאירה את ערך האכפתיות והדאגה הקהילתית בקרב התושבים. 

פרטים ליצירת קשר:

ענת תמיר, מנהלת מחלקת התנדבות

AnatT@herzliya.muni.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת