.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

עידוד לבידוד - קרני שומרון

מוביל/ת היוזמה:

המחלקה לשירותים חברתיים - קרני שומרון

מספר מתנדבים:

70

רקע על היוזמה:

מערך מתנדבים/ות המופעל על ידי יחידת ההתנדבות העירונית, הפועלים ליצור קשר טלפוני עם כל משפחה של חולים מאומתים או משפחה שבבידוד, על מנת לבדוק צרכים. המתנדבים/ות מסייעים למשפחות בסיוע לוגיסטי, פיזי ותמיכתי. משפחות עם ילדים מקבלות ערכות משחק ויצירה וכל משפחה מקבלת עלון הסברה לחיזוק החוסן המשפחתי, החשיבות של שמירה על הנחיות וחיסון. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

היוזמה מעודדת אחריות אזרחית-קהילתית ומעלה את חשיבות השמירה על הבידוד וההקפדה על ההנחיות, למען קטיעת שרשרת ההדבקה. מהיוזמה מושפעות גם המשפחות המבודדות וגם המשפחות של המנדבים/ות. 

פרטים ליצירת קשר:

עינת שמש מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

einat@karneishomron.co.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת