.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

נאמני בניין - עכו

מוביל/ת היוזמה:

עיריית עכו

מספר מתנדבים:

200

רקע על היוזמה:

צוות היגוי רחב ברשות המקומית, הכולל שותפים רבים גיבש תפיסת התערבות, על בסיס יוזמה והתארגנות עצמית של ועד בית מקומי בעיר עכו. תפקידם העיקרי של נאמני/ות הבניין הוא להיות צינור מקשר בין הרשות המקומית לבין דיירי הבניין ולהפך. נאמני/ות הבניין המתנדבים/ות מעבירים מידע ומקבלים מידע על מרכזי חיסונים ובדיקות קורונה. הם ממפים את דיירי הבניין ואת הצרכים שלהם ומסייעים ותומכים אינסטורמנטלית בצרכי הדיירים בתקופת הקורונה כולל: רכישת מזון ותרופות וציוד רפואי. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

העברת וקבלת המידע לדיירי הבניין תסייע לתושבים לשמור על ההנחיות ותסייע לרשות לפעול לסיוע באותם הבניינים בהם עולים צרכים של דיירים. הנאמנים אף תורמים להגברת הסולידריות החברתית ויחסי השכנות הטובה בבניינים בהם הם פועלים. 

פרטים ליצירת קשר:

שרון תורג'מן, עובדת סוציאלית קהילתית

motavya@akko.matnasim.co.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת