.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

סיירת ממ"ש (מרחק, מסיכה, שטיפת ידיים) - גזר

מוביל/ת היוזמה:

מועצה אזורית גזר

מספר מתנדבים:

300

רקע על היוזמה:

מתנדבים/ות מקרב התושבים ביישובי המועצה השונים, יערכו פעילויות להעלאת המודעות, יסייעו במשימות חיים לתושבים בבידוד ויתמכו בתושבים בהתמודדותם עם שגרת החירום המורכבת. בכל צוות ישנם כ-12 מתנדבים/ות רכובים הפועלים בשיתוף פעולה צמוד עם גורמי האכיפה במועצה. המתנדבים יסייעו בהנגשת מידע, בשינוע תושבים לדיגום/חיסון ובגיוס הקהילה לשמירה בצוותא על ההנחיות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

היוזמה מתבססת על התפיסה כי סוכני שינוי ומובילי דעת קהל מתוך הקהילות עצמן, יסייעו באופן מיטבי להקפיד על הנחיות ולהעלות מודעות להקפדה זו, בקרב כלל יישובי המועצה. 

פרטים ליצירת קשר:

בת-שבע פיק, מנהלת מחלקת הרווחה

batsheva@gezer-region.muni.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת