.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

שומרים סבים וסבתות

מוביל/ת היוזמה:

המרכז הקהילתי סח'נין

מספר מתנדבים:

50

רקע על היוזמה:

מתנדבים/ות צעירים/ות מחלקים צמידים עם הכיתוב "גם אני התחסנתי", מכינים סרטונים המציגים את החיסון וחשיבותו, מגבירים את נוכחותם באיזורים בהם התחלואה גבוהה ומעודדים את התושבים לעטיית מסיכה ושמירה על הנחיות. המתנדבים/ות אף יוצרים קשר עם מבודדים לשיחות הפגה ובילוי מרחוק, במטרה להשאירם בבית ויחלקו ערכות בילוי למבודדים ומשפחותיהם.

האימפקט על המאבק בקורונה:

היוזמה תגביר את שיעור ההתחסנות בקרב האוכלוסייה בעיר ותסייע להשאיר את המבודדים בבית ולהעלות את המודעות להקפדה על הנחיות. המתנדבים/ות הצעירים/ות ירגישו מועצמים, שייכים ומחויבים לאוכלוסיה ומשמעותיים בעשייה שלהם. 

פרטים ליצירת קשר:

מיסון ריא, מנכ"לית

maysoon@matnasim.org.il

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת