.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

גדולים מהחיים

מוביל/ת היוזמה:

מועצה מקומית בית ג'ן

מספר מתנדבים:

100

רקע על היוזמה:

מתנדבים/ות פועלים/ות לצורך עידוד השמירה על ההנחיות וההתחסנות בקרב אזרחים\ות היישוב, בפרט הוותיקים\ות, ולצורך הפגת בדידותם\ן. זאת, באמצעות עריכת ימי הסברה בצמתים, שבהם מחולקים, פליירים, סטיקרים ומסכות,. בנוסף, באמצעות תמיכה אישית בוותיקים\ות, הכוללת חלוקת מגנטים\ברכות ומוצרי היגיינה וסיוע נוסף.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות תסייע לתושבים\ות הוותיקים\ות בכל צרכיהם\ן, תפיג את בדידותם\ן ותשמח אותם\ן, באמצעות יחס אישי חיובי.

פרטים ליצירת קשר:

רולא פארס,רכזת מעורבת חברתית,rolaf118@gmail.com

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת