.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

"ביי ביי קורונה"

מוביל/ת היוזמה:

מרכז צעירים טובא זנגריה

מספר מתנדבים:

50

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות עורכים\ות פעילות הסברתית במטרה לעודד את התושבים\ות לשמור על ההנחיות ולהתחסן. זאת, באמצעות: הגעה לבתים; הצבת שילוט ברחבי הכפר; ציור במרכז הכפר; הפעלת מערכת כריזה מוזיקלית; עריכת יום שיא חווייתי, שבו הפעלת תחנת חיסונים, חלוקת מתנות למתחסנים ועריכת פעילות חברתית.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההסברה ההתנדבותית תורמת להגברת המודעות בנוגע לחשיבות ההתחסנות. בנוסף, הפעלת מוקד החיסון, ולצד זאת הפעילות החברתית וחלוקת המתנות ביום השיא, מעודדות התחסנות. כך, עולה שיעור ההתחסנות בקרב התושבים\ות.

פרטים ליצירת קשר:

חנאן זנגריה, מנהלת מרכז צעירים hanan283@walla.co.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת