.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

"הסיירת הירוקה" – שומרים על ההנחיות

מוביל/ת היוזמה:

הקרן לפיתוח חדרה

מספר מתנדבים:

340

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות מעודדים שמירה על ההנחיות והתחסנות, בעיקר באזורים שבהם קיימת התרופפות בנושא. המתנדבים\ות, המופעלים על ידי חמ"ל ייעודי, מחלקים ערכות עידוד וחוברות פעילות למבודדים, מחלקים ספרים, דואגים לקניית מזון ותרופות ומחלקים עציצים עם דפי הסבר בנושא.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות, ובפרט חלוקת העציץ והקבלת השמירה עליו לשמירה על ההנחיות, מגבירה את ההיענות להנחיות ואת ההתחסנות. כך, ההתנדבות מצמצמת את התחלואה, במיוחד באזורים האדומים ושבהם שיעור ההתחסנות נמוך.

פרטים ליצירת קשר:

olla.p@bthere.org.il אולה פרץ, מ"מ מנהלת מרכז צעירים חדרה

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת