.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

ביחד מנצחים קורונה

מוביל/ת היוזמה:

מועצה מקומית ג'דידה מכר - המחלקה לשירותים חברתיים

מספר מתנדבים:

40

רקע על היוזמה:

מתנדבים, בהובלת בני\ות נוער ונשים, פועלים\ות במספר אופנים לצורך הגברת המודעות בנוגע לחשיבות השמירה על ההנחיות וההתחסנות: חלוקת פליירים, חוברות הסברה ומסכות בכניסה לקופות חולים ולמפעלים חיוניים; וידוא השמירה על הנחיות התו הסגול; השתתפות פעילה במוקד החירום, הנותן מענה רגשי וחומרי לנזקקים, למבודדים ולחולים

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות תורמת להורדת שיעורי התחלואה הגבוה יחסית ביישוב, באמצעות הגברת המודעות ועידוד ההתחסנות. לצד זאת, ניתן סיוע למבודדים ולחולים.

פרטים ליצירת קשר:

ריהאם מוברשם, עובדת סוציאלית קהילתית rehammobarsham@gmail.com

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת