.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

ביחד נחזיר /נשמור את ביאליק "ירוקה"

מוביל/ת היוזמה:

עיריית קריית ביאליק

מספר מתנדבים:

150

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות מכינים\ות ומחלקים\ות ערכות בידור לבידוד , ובהן חומר הסברתי בנוגע לחשיבות השמירה על הבידוד. בנוסף, המתנדבים\ות עורכים\ות פעילות הסברתית ברחבי העיר, הכוללת חלוקת מסכות וחומרי הסברה בשפות שונות. כמו כן, המתנדבים\ות מעודדים התחסנות בבתי אבות ובמרכזי דיור.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות תסייע בהבנת מהות הבידוד הביתי וחשיבותו, וכך תסייע לקטיעת שרשראות הדבקה ולהורדת התחלואה. בנוסף, ההתנדבות תגביר את ההתחסנות ואת השמירה על ההנחיות בקרב כלל התושבים\ות.ד

פרטים ליצירת קשר:

טלי סוקניק, סגנית מנהל אגף החינוך / מנהלת מכלול מידע לציבור talys@qbialik.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת