.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

ביחד ננצח

מוביל/ת היוזמה:

מועצה מקומית ריינה

מספר מתנדבים:

25

רקע על היוזמה:

פעילים\ות עורכים\ות פעילות התנדבותית שמטרתה להעלות את המודעות בנוגע לחשיבות ההתחסנות בקרב התושבים\ות, ובפרט הצעירים\ות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

העלאת המודעות לחשיבות ההתחסנות, באמצעות ההתנדבות, תורמת להעלאת שיעורי ההתחסנות ולצמצום התחלואה.

פרטים ליצירת קשר:

סאברין בסול,מנהלת מרכז צעירים,sabreen.bsoul@gmail.com

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת