.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

ברוח המתנדבים

מוביל/ת היוזמה:

מועצה מקומית מסעדה

מספר מתנדבים:

30

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות מקבלים\ות סט הדרכות מקצועיות, לצורך עידוד נתינה והשפעה חיובית מצידן\ם, בעיקר עבור תושבי\ות הכפר המבוגרים\ות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

המתנדבים\ות, המקבלים\ות את הידע הרפואי המקצועי, מעבירים\ות אותו לכלל אוכלוסיית הכפר, וכך תורמים\ות להפצתו.

פרטים ליצירת קשר:

noar@masade.muni.il זאהי בטחיש, מנהל מחלקת נוער ותרבות

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת