.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

בשער הנגב כולנו ממ"ש יחדיו – מתחסנים, מתמגנים ועל החיים שומרים

מוביל/ת היוזמה:

יחדיו עמותת ותיקי שער הנגב

מספר מתנדבים:

22

רקע על היוזמה:

נאמני\ות התנדבות מגייסים\ות מתנדבים\ות מקרב קבוצות הגיל השונות, הפועלים\ות להגברת המודעות לחשיבות השמירה על ההנחיות וההתחסנות, באמצעות חלוקת מידע הסברתי, פגישות עם הציבור, מעבר בבתי הילדים ושימוש באמצעים טכנולוגיים.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות תתרום לגברת השמירה על ההנחיות וההתחסנות, וכך מצומצמים החולי והבידודים, ומופחת הצורך בסגירת מסגרות.

פרטים ליצירת קשר:

רוני סרי, רכזת תחום קהילה ronis@sng.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת