.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

הופכים את אזור לירוקה

מוביל/ת היוזמה:

מועצה מקומית אזור

מספר מתנדבים:

500

רקע על היוזמה:

המתנדבים\ות, חלקם בני\ות נוער, פועלים במספר אופנים לצורך הגברת השמירה על ההנחיות והורדת התחלואה: פיזור שמשוניות צביעה ; חלוקת פליירים, שלטים ומדבקות; הסעת רכב ובו כוכב ילדים המדבר בנושא; סיוע לוותיקי\ות היישוב בצרכיהם\ן ובהתחסנות; הפקת סרטונים לבני נוער.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות תורמת לצמצום התחלואה ביישוב, ולצד זאת מעודדת התנדבות בקרב התושבים\ות.

פרטים ליצירת קשר:

eitanyizhakiazor@gmail.com איתן יצחקי, רכז התנדבות נוער

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת