.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

הסעות קשישים ובעלי צרכים מיוחדים לחיסונים

מוביל/ת היוזמה:

מועצה אזורית מבואות החרמון

מספר מתנדבים:

180

רקע על היוזמה:

ההתנדבות מסייעת לתושבים\ות הקשישים\ות ובעלי\ות הצרכים המיוחדים להגיע למוקדי החיסון ולהתחסן, באמצעות הסעתם הלוך וחזור, במטרה להתגבר על הקושי הנובע מהמרחק הטופוגרפי בין יישובי המועצה.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות תרחיב את היקף המתחסנים בקרב אוכלוסיות היעד ביישובים, ובכך תסייע להורדת התחלואה.

פרטים ליצירת קשר:

מאיה מאיר, מנהלת מחלקת תרבות ואזרחים ותיקים mayam@mvhr.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת