.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

העלאת הנכונות להתחסן ושמירה על ההנחיות בקרב קהילות מהפריפריה החברתית

מוביל/ת היוזמה:

עמותת מדעת - למען בריאות מושכלת

מספר מתנדבים:

50

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות עורכים\ות קמפיין הסברתי במטרה להנגיש מידע אמין בנוגע למגפה ולחשיבות ההתחסנות בקרב אוכלוסיות החרדית, הדתית ודוברת הערבית ברחבי הארץ. זאת, תוך שימוש במספר אמצעים: עריכת הרצאות בשפות היעד; הפעלת פרויקט של מענה לשאלות וחששות בקבוצת ווטסאפ ייעודית; הפקת כרזות דיגיטליות להפצה ברשתות החברתיות; עריכת קמפיינים באמצעי התקשורת לחיזוק התדמית החיובית של החיסונים; הפקת סרטוני הפרכת מידע כוזב בערבית; פרסום מידע מודפס לחברה החרדית.

האימפקט על המאבק בקורונה:

הפעילויות ההתנדבויות השונות שייערכו יסייעו להנגשת המידע לקהל היעד, ובאמצעות כך להגברת שיעורי ההתחסנות והשמירה על ההנחיות. המסרים שיועברו תוכננו כך שניתן יהיה להעבירם הלאה, לחבר אנשים נוספים ליוזמה וליצור תחושת ביטחון קהילתית בנושא.

פרטים ליצירת קשר:

שרי נתן,ראש תחום חינוך,sazor8@gmail.com

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת