.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

הקמת קו חירום קורונה

מוביל/ת היוזמה:

חברים לרפואה

מספר מתנדבים:

180

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות מסייעים\ות במספר אופנים לחולי\ות קורונה, לחולים\ות במחלות כרוניות קשות ולמבודדים: שינוע תרופות עד לבתיהם\ן; שינוע האנשים\ות למוסדות רפואיים לקבלת טיפולים מצילי חיים; סיוע בקבלת שירותים מקופות החולים, בעיקר לציבור המבוגר.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות מפחיתה את הצורך של המבודדים\ות והחולים\ות ביציאה מהבית, וכן מאפשרת להם\ן לקבל את התרופות ואת הטיפולים שלהם הם\ן זקוקים\ות. כך, נקטעות שרשראות הדבקה ומצטמצמת התחלואה, ולצד זאת הצרכים הרפואיים מסופקים.

פרטים ליצירת קשר:

תמר ויסנשטרן, רואת חשבון - חשבת בעמותה tami.v@haverim.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת