.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

התנדבות בקהילה

מוביל/ת היוזמה:

תנועת הנוער של האיחוד החקלאי (ע"ר)

מספר מתנדבים:

200

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות, רבים מהם\ן חניכי\ות תנועת הנוער, פועלים\ות לצורך עידוד השמירה על ההנחיות וההתחסנות בקרב התושבים\ות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות תורמת להורדת התחלואה, להגברת ההתחסנות ולשיפור איכות החיים של התושבים\ות.

פרטים ליצירת קשר:

account@ihudnik.co.il אגני ברג, גזברית

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת