.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

חוזרים לשגרה

מוביל/ת היוזמה:

מועצה מקומית דבוריה- מרכז צעירים

מספר מתנדבים:

25

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות פועלים\ות לצורך העלאת המודעות לחשיבות השמירה על ההנחיות, ההתחסנות והגברת האחריות האישית. זאת, באמצעות סיוע לתושבים\ות הוותיקים\ות בהתחסנות, פרסום סרטונים המציגים מידע אמין על הנושא בערבית בהשתתפות רופאים\ות, חלוקת עלונים, פרסום מודעות עריכת מפגש זום בנושא. בנוסף, תיערך תחרות בין העסקים בכפר, שבמסגרתה העסק המקפיד על ההנחיות בצורה הטובה ביותר יזכה בפרסום שיווקי ובהענקת תעודת מהמועצה המקומית.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות תשפיע באופן חיובי על שיעור המתחסנים והשמירה על הננחיות, בזכות הגעה לאוכלוסייה הצעירה, ודרכה לשאר האוכלוסייה, וכן בזכות תפוצה מהירה בכפר, בשל היותו קטן ובאמצעות פיקוח התנדבותי בבתי העסק.

פרטים ליצירת קשר:

בארה יוסף,רכזת מעורבות חברתית,be.yourself.b@outlook.co.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת