.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

חוסן ושמירה על בריאות בקהילות בנימין

מוביל/ת היוזמה:

מ. אזורית מטה בנימין

מספר מתנדבים:

300

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות, "ממוני קורונה", פועלים\ות לצורך יצירת מודעות חברתית רחבה לחשיבות השמירה על ההנחיות וסיוע לתושבים\ות. זאת, באמצעות פעולות הסברה, הנגשת מוקדי היבדקות, משלוחים למבודדים של פעילויות לילדיים ומצרכי מזון ותמיכה בוותיקי\ות הקהילות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות תגביר את האחריות החברתית ואת האכפתיות ההדדית, וכן תסייע בצמצום התחלואה, בפרט בקרב התושבים\ות הוותיקים\ות.

פרטים ליצירת קשר:

חנה איטח,מנהלת מחלקת יישובים ופיתוח קהילתי,kehila6@binyamin.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת