.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

חזרה לחיים

מוביל/ת היוזמה:

מעוצה מקומית ע'ג'ר רמה"ג

מספר מתנדבים:

60

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות דואגים לצרכיהם\ן היומיומיים, כדוגמת מזון, מוצרי היגיינה ותרופות, של מבוגרים\ות ומבודדים\ות בכפר. בנוסף, המתנדבים\ות עורכים הסברה בנוגע למירה על ההנחיות, ומעודדים\ות התחסנות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות מאפשרת למנוע את יציאת תושבי\ות הכפר, ובמיוחד בני\ות גיל הזהב, מבתיהם\ן שלא לצורך, וכך מפחיתה את הסיכוי להידבקותם. בנוסף, מבודדים\ות נשארים\ות בבתיהם\ן, כך שרשראות הדבקה נקטעות. כמו כן, ההתנדבות מעודדת התחסנות.

פרטים ליצירת קשר:

hashmf@gmail.com האשם פתאלי, רכז נוער ומתנדבים

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת