.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

ירוקה ברמות

מוביל/ת היוזמה:

מינהל קהילתי רמות אלון

מספר מתנדבים:

80

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות מקדמים\ות שמירה על נהלי הקורונה בקרב האוכלוסייה החרדית והכללית, באמצעות פעילות הסברתית דרך קהילות בתי הכנסת ומוסדות קהילתיים נוספים, וכן באמצעות פיתוח תוכן חינוכי המועבר על ידי גננות הצהרונים לילדי הגנים ולמשפחותיהם.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות תגביר את השמירה על הנהלים, כולל עטיית מסכות ושמירה על כללי בידוד, בזכות גישה אישית אל תושבי\ות רמות.

פרטים ליצירת קשר:

אורן אדר,מנהל אגף קהילה,orenadar@gmail.com

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת