.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

להתחסן בהקדם.

מוביל/ת היוזמה:

נסיג'

מספר מתנדבים:

25

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות מחלקים מסכות ואמצעי היגיינה. בנוסף המתנדבים\ות פועלים\ות להגברת המודעות בנוגע לחשיבות ההתחסנות והשמירה על ההנחיות, במיוחד בחתונות ובהלוויות, באמצעות חלוקת דפי הסבר, אירוח אנשי מפתח והפעלות מרחוק לילדים.

האימפקט על המאבק בקורונה:

פעילות ההסברה ההתנדבותית תתרום להגברת השמירה על הנחיות הבריאות, וכך תסייע לצמצום התחלואה. בנוסף, הפעילות תתרום להעלאת שיעור המתחסנים הנמוך יחסית ביישוב.

פרטים ליצירת קשר:

kamal.atele@mail.huji.ac.il נסיג' כאמל עטילה, יו"ר

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת