.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

להתחסן בכבוד

מוביל/ת היוזמה:

מרכז קהילתי קרית עקרון

מספר מתנדבים:

50

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות מתאמים\ות חיסונים, ומסיעים\ות תושבים\ות להתחסן. המבצע כולל הגעת צוותים רפואיים למרותקי\ות בית ולדיירי\ות מתחמי דיור, במטרה לחסנם\ן. בנוסף, נערכות הרצאות מקוונות בנושא, בהובלת שני מדענים מהאוניברסיטה העברית.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות תעודד התחסנות בקרב התושבים\ות, תסייע לביצועה, וכך תעלה את שיעור המתחסנים הנמוך יחסית.

פרטים ליצירת קשר:

shoshib@matnasim.org.il שושי בוגוש, מנהלת המרכז הקהילתי

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת