.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

לחזור לחיים

מוביל/ת היוזמה:

שגב שלום

מספר מתנדבים:

15

רקע על היוזמה:

בני\ות נוער וצעירים\ות מפעילים\ות בהתנדבות קמפיין הסברתי בנוגע להגברת המודעות לחשיבות ההתחסנות וההיבדקות, בדגש על אוכלוסיות כמו ותיקים\ות ומורים\ות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

הקמפיין ההתנדבותי יתרום לשיפור הידע האמין בנוגע לחיוביות ההתחסנות וההיבדקות, בזכות הובלת הקמפיין על ידי תושבי\ות היישוב עצמו. לכך תהיה השפעה חיובית משמעותית על העלאת שיעורי המתחסנים והנבדקים.

פרטים ליצירת קשר:

מחמד אבו בלאל,מנהל מחלקת הנוער,arage1972@gmail.com

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת