.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מוקד קהילתי חברתי

מוביל/ת היוזמה:

מתנס קדימה צורן

מספר מתנדבים:

150

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות עורכים\ות שיחות טלפון לקשישים\ות ולבני\ות אוכלוסיות רווחה, לצורך מיפוי צרכיהם\ן בתקופה זו ומתן מענה עליהם, למשל בתחומי אספקת מזון ותרופות, הסעה לחיסונים ו"אימוץ" קשישים\ות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות מבטיחה צמצום של יציאת התושבים\ות מבתיהם והיחשפותם\ן לסכנת הידבקות, וכן מעלה את שיעור ההתחסנות בקרב קשישים\ות.

פרטים ליצירת קשר:

roy@matnasim.org.il רועי סודאי, מנכ"ל מתנס קדימה צורן

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת