.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מחיסון לחוסן חברתי

מוביל/ת היוזמה:

מרכז קהילתי בסמת טבעון

מספר מתנדבים:

40

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות פועלים\ות במטרה להעלות את מודעות תושבי\ות היישוב בנוגע לקבלת החיסון ולשמור על ההנחיות. זאת, באמצעות: הפקת סרטון בהשתתפות דמויות מפתח מהיישוב; עריכת הסברה באמצעות תליית שלטים, חלוקת פליירים ופרסום ברשתות החברתיות; ביקורי בית, בליווי רופאים\ות ואחים\ות, בעיקר אצל אזרחים\ות ותיקים\ות; חלוקת שי סמלי, בעיקר למבודדים\ות; עריכת יום שיא חגיגי, לסיום המאבק בקורונה.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות תורמת להעלאת שיעור ההתחסנות הנמוך יחסית, באמצעות הסברה מקצועית ועידוד פעיל.

פרטים ליצירת קשר:

אומיה זובידאת, מנהלת מרכז צעירים במתנ"ס

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת