.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מיוחדים מעורבים

מוביל/ת היוזמה:

חינוך ועתיד

מספר מתנדבים:

20

רקע על היוזמה:

המתנדבים\ות, בוגרי\ות בית הספר לחינוך מיוחד, מסייעים\ות מבודדים\ות ולמאומתים\ות בסיפוק צרכיהם\ן היומיומיים, הכוללים רכישת מוצרי מזון ואיסוף חבילות מהדואר. בנוסף, נרכשים ומחלוקים משחקים ויצירות כתעסוקה לשעות הפנאי למבודדים\ות ולמאומתים\ות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות מאפשרת למבודדים\ות ולמאומתים\ות להישאר בבתיהם\ן ולשמור על ההנחיות, וכך נקטעות שרשראות ההדבקה, והתחלואה מצטמצמת.

פרטים ליצירת קשר:

הדס קלצקין, פיתוח משאבים amutacvt@gmail.com

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת