.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מיניאקטיב

מוביל/ת היוזמה:

המרכז הבינתרבותי לירושלים

מספר מתנדבים:

1000

רקע על היוזמה:

מתנדבות פועלות לצורך עידוד השמירה על הנחיות משרד הבריאות וההתחסנות, באמצעות הפצת מידע מהימן בנוגע לקורונה וניפוץ "פייק ניוז". זאת, באמצעות פרסום ברחבי מזרח ירושלים וברשתות החברתיות. בנוסף, המתנדבות מסייעות למשפחות נזקקות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות תורמת להגברת המודעות והידע המהימן, ועקב כך להגברת השמירה על ההנחיות, ובכלל זה הפחתת קיום אירועים המוניים, וההתחסנות בקרב התושבים\ות

פרטים ליצירת קשר:

נעמי רוף כהן, פיתוח משאבים naomir@jicc.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת