.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מצילים חיים

מוביל/ת היוזמה:

זק"א - איתור חילוץ והצלה

מספר מתנדבים:

1500

רקע על היוזמה:

מתנדבים/ות תולים\ות פוסטרים, מודעות ופליירים במקומות ציבוריים בערים חרדיות: בתי כנסת, ישיבות ועוד. זאת, במטרה להגביר את המודעות לחשיבות השמירה על הנחיות משרד הבריאות וההתחסנות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות גורמת להחדרת המודעות בקרב החברה החרדית לחשיבות שבלקיחת אחריות אישית בנוגע לשמירה על ההנחיות ולהתחסנות, תוך התאמת המסרים לציבור. כך, מצטמצמת התחלואה.

פרטים ליצירת קשר:

אסתר פלינטנשטיין, גיוס משאבים esther@zaka.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת