.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מרכז סיוע לאזרח

מוביל/ת היוזמה:

מועצה אזורית אל בטוף

מספר מתנדבים:

200

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות מספקים\ות לבני\ות אוכלוסיות מוחלשות ולמשפחות נזקקות ערכות מזון, תרופות והיגיינה, לצד סיוע רגשי במטרה להפיג בדידות. בנוסף, מאורגנות פעילויות לימודיות וחברתיות לילדים\ות בעלי\ות צרכים מיוחדים, מסופקת תמיכה לחקלאות, ומופקים סרטוני הסברה בהשתתפות מומחים בנוגע לחיסונים.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות מגבירה את השמירה על ההנחיות, באמצעות מתן אפשרות להישאר בבית. בנוסף, סרטוני ההסברה מעודדים התחסנות בקרב האוכלוסייה.

פרטים ליצירת קשר:

מייסא אסעיד, רכזת מתנדבים cmt.maisa.1990@icloud.com

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת