.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מתחסנים וחוזרים לחיים

מוביל/ת היוזמה:

עיריית נתיבות

מספר מתנדבים:

300

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ןות פועלים\ות לצורך הגברת המודעות לחשיבות ההתחסנות ועידודה. זאת, באמצעות חלוקת פליירים בעמדות מחוץ לסופרים ובכניסות לעיר, צילום סרטונים בהשתתפות תושבים\ות שהתחסנו, וחלוקת תוכן פרסומי בנושא בבתים. בנוסף, מופק קמפיין הסברתי, בהשתתפות נציגי ציבור: ראש העיר, רבנים, חברי מועצה ותושבים ותיקים. הקמפיין יפורסם ברשתות החברתיות, בתכנית הרדיו העירוני, במסכים בעיר, וכן יונגש לאוכלוסייה החרדית באמצעות רכב מותאם עם מסך פרסום.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות תתרום להעלאת שיעור ההתחסנות, ובזכות כך החיים יוכלו לחזור למסלולם בכל התחומים: חינוך, תעסוקה מסחר מקומי ועוד.

פרטים ליצירת קשר:

אורנה אלימלך,עובדת סוציאלית קהילתית - רכזת תחום קהילה בעיר נתיבות,ornaelimelech@walla.co.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת