.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

נאמני חיים

מוביל/ת היוזמה:

נאמני חיים

מספר מתנדבים:

350

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות מפיצים\ות ברמה ארצית תוכן הנוגע להקפדה על הנחיות. בנוסף, מתנדבים\ות בתאים מקומיים וקהילתיים מבצעים\ות הסברה מקומית, מתאימים\ות את סדר היום לשגרת הקורונה (למשל: בתי ספר ובתי כנסת) ומקימים\ות "סיירות קורונה" המייצרות הלך רוח של אחריות בקרב התושבים\ות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבותמגבירה את מחויבות התושבים\ות בקהילה להקפדה על ההנחיות, וכך מסייעת לצמצום התחלואה. מוקד פעילות מרכזי הוא מערכת החינוך, שבה המתנדבים\ות דואגים\ות לכך שלא תתפתח תחלואה. בנוסף, המתנדבים\ות יכולים\ות לאפשר חיבור בין תושבים\ות לבין עודפי חיסון, וכך להרחיב את ההתחסנות.

פרטים ליצירת קשר:

יונתן ווינברג מייסד המיזם yonatanwein@gmail.com

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת