.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

נוער לוקח אחריות

מוביל/ת היוזמה:

הנוער העובד והלומד- המעגל הדרוזי

מספר מתנדבים:

30

רקע על היוזמה:

בני\ות מתנדבים\ות מובילים\ות קמפיין לעידוד שמירה על ההנחיות, באמצעות: חלוקת מסיכות, הפקת סרטונים ברשתות החברתיות והסברה לשאר בני\ות הנוער וההורים בנוגע לחשיבות ההקפדה. בנוסף, המתנדבים\ות פועלים לצורך העלאת המודעות לחשיבות ההתחסנות בקרב הציבור הדרוזי.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות תעורר את המודעות בקרב הציבור, וכך תגביר את היענות הציבור להנחיות ותסייע לצמצום התחלואה. בנוסף, ההתנדבות תרחיב את היקף ההתחסנות בקרב הציבור.

פרטים ליצירת קשר:

יסמין קרא, דוברת המעגל הדרוזי בנוער העובד והלומד yasmin-k@noal.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת