.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

נשים משפיעות

מוביל/ת היוזמה:

מ.ע.א

מספר מתנדבים:

25

רקע על היוזמה:

מתנדבות פועלות להגברת המודעות בנוגע לחשיבות ההתחסנות, באמצעות קיום הרצאות בנושא, לצד הפקת סרטוני הסברה ופרסום ברשתות החברתיות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות תגביר את המודעות לחשיבות ההתחסנות, וכך תרחיב את היקף המתחסנים, ותסייע להורדת התחלואה.

פרטים ליצירת קשר:

mrkzma2011@gmail.com יאסמין אבו ריא, מתנדבת

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת