.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

סיירת נאמני קורונה

מוביל/ת היוזמה:

מועצה אזורית שדות נגב

מספר מתנדבים:

100

רקע על היוזמה:

האימפקט על המאבק בקורונה:

פרטים ליצירת קשר:

חיה קופלד,ממונת תחום בריאות בחירום, עו"ס,hayak@sdotnegev.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת