.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

סיירת סחב"ק - סיירת חברתית בזמן קורונה

מוביל/ת היוזמה:

עיריית בית שאן

מספר מתנדבים:

40

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות מעודדים\ות התחסנות והיבדקות, באמצעות ניהול רשימות, תוך מתן דגש לקישים\ות. בנוסף, המתנדבים\ות מסיירים\ות ברחבי העיר, ודואגים\ות לפזר התקהלויות, לחלק מסכות ולהגביר את המודעות לשמירה על ההנחיות בקרב התושבים\ות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות מגבירה משמעותית את ההתחסנות וההיבדקות בקרב תושבי\ות העיר, ובנוסף תורמת להגברת השמירה על ההנחיות. כך, ההתנדבות מסייעת לצמצום התחלואה.

פרטים ליצירת קשר:

limorlevi5@gmail.com לימור פלדמן, מנהלת מחלקת נוער וצעירים

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת