.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

סיירת קורונה

מוביל/ת היוזמה:

עיריית תל אביב יפו מינהל השירותים החברתיים

מספר מתנדבים:

12

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות שעברו הכשרה מתאימה פועלים\ות במקומות מרכזיים בקהילה, כמו מרכזי קניות, ומעודדים\ות תושבים\ות לשמור על ההנחיות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

פעילות ההסברה ההתנדבותית תורמת להגברת המודעות לחשיבות השמירה על ההנחיות, ועקב כך לירידת התחלואה.

פרטים ליצירת קשר:

ויקטוריה עובדיה שלום, עובדת שכונתית ovadia_v@mail.tel-aviv.gov.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת