.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

ספרייה ניידת בעוספיא

מוביל/ת היוזמה:

מועצה מקומית עספיא

מספר מתנדבים:

60

רקע על היוזמה:

פעילים\ות עוברים\ות ברחבי הכפר, מחלקים\ות ספרים ומשחקי חברה לילדים\ות. לצד זאת, הפעילים\ות עורכים\ות פעילות הסברה, ומחלקים\ות בנוגע לחשיבות השמירה על ההנחיות וההתחסנות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

הפעילות מאפשרת להורים להעסיק את ילדיהם בפעילות חינוכית חשובה, מאפשרת למנוע את היחשפותם לסכנת הדבקה במרכזי קניות, ומעודדת קריאת ספרים והישארות בבתים. בנוסף, הפעילות מעודדת שמירה על ההנחיות והתחסנות, וכך מגבירה את ההיענות.

פרטים ליצירת קשר:

lubna@isifya.co.il לובנא חלבי, מנהל תחום פיתוח כלכלי

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת