.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

עידוד חיסונים ושמירה על ההנחיות

מוביל/ת היוזמה:

מרכז קהילתי - מתנ"ס ערערה בנגב

מספר מתנדבים:

30

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות פועלים\ות למטרת עידוד התושבים\ות להתחסן ולשמור על הנחיות משרד הבריאות. זאת, תוך שימוש באמצעים הסברתיים: חלוקת עלונים, פרסום, סיוע בהגעה למוקדי ההתחסנות והסברה אישית לילדים\ות ולמשפחות.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות תסייע להגדלת מספר המתחסנים\ות, להגברת השמירה על ההנחיות ולהורדת התפשטות המחלה.

פרטים ליצירת קשר:

רונית חכם,מנהלת תחום,ronith748@gmail.com

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת