.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

פרויקט עול"ם - עזרה וכבוד למבוגרי מצפה

מוביל/ת היוזמה:

פרויקט עול"ם - מתנ"ס מצפה רמון

מספר מתנדבים:

150

רקע על היוזמה:

המתנדבים\ות הצעירים\ות מסייעים\ות לאזרחים\ות ותיקים\ות בעריכת קניות וסידורים שונים, וכן בשימור קשר בין-אישי. בנוסף, המתנדבים\ות מסייעים לוותיקים\ות להתחסן, באמצעות הסעתם\ן ועדכונם\ן בחדשות בנושא.

האימפקט על המאבק בקורונה:

הקשרים הנוצרים בזכות ההתנדבות מאפשרים לאזרחים\ות הוותיקים\ות להימנע מהגעה למקומות הומי אדם, באמצעות ביצוע משימות שונות עבורם\ן. ההתנדבות מעודדת גם את המתנדבים\ות עצמם\ן לקחת אחריות ולשמור על ההנחיות. כל זאת, לצד הסיוע בהתחסנות, מצמצמים את התחלואה ביישוב.

פרטים ליצירת קשר:

שחר מילנר community@MZP.org.il מנהלת מעורבות קהילתית

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת