.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

קשרים

מוביל/ת היוזמה:

עיריית באר שבע

מספר מתנדבים:

300

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות יוצרים\ות קשר עם אזרחים\ות ותיקים, בעיקר בודדים\ות, ומבקרים אותם\ן, תוך שמירה על ההנחיות. זאת במטרה לסייע לשמירת בריאותם\ן הפיזית והנפשית: הפגת הבדידות, קישור למערכות הרווחה, הבריאות ועוד, עידוד ההתחסנות וסיוע במימושה

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות יוצרת מערך של אחריות חברתית וערבות הדדית, שבאמצעותו מקבלים\ות האזרחים\ות הוותיקים סיוע חשוב בתחום הבריאות, כולל בהתחסנות, לצד תחום הנפש.

פרטים ליצירת קשר:

אתי כהן, עו"ס מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים ettyc@br7.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת