.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

שומרים על הבריאות בגלבוע

מוביל/ת היוזמה:

מועצה אזורית הגלבוע

מספר מתנדבים:

100

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות עוברים\ות הכשרה, שבעזרתה הם\ן עורכים\ות פעילויות הסברה והנגשה שונות: הקמת מרכזי ידע וסברה בכל יישוב; מתן מענה טלפוני הסברתי; הסעה לבדיקות ולחיסונים; פרסום ושיווק בנוגע לחשיבות השמירה על ההנחיות וההתחסנות באמצעות חלוקת פליירים.

האימפקט על המאבק בקורונה:

הקמת צוותי המתנדבים מאפשרת לערוך פעילות הסברתית ולהנגיש את החיסונים ואת הבדיקות. עקב כך, מתגברת המודעות לחשיבות השמירה על ההנחיות וההתחסנות, והתחלואה מצטמצמת.

פרטים ליצירת קשר:

שרון לובר כהן, רכזת מתנדבים charon.sharon@gmail.com

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת