.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

שומרים על הקהילה

מוביל/ת היוזמה:

מתנ"ס בית שאן

מספר מתנדבים:

35

רקע על היוזמה:

מתנדבים\ות מנגישים לתושבי\ות העיר בני\ות קהילת בני המנשה בשפתם את המידע בנוגע להנחיות האבחון, הבידוד וההתחסנות. בנוסף, המתנדבים\ות מסייעים בשינוע בני\ות הקהילה לצורך בדיקות וחיסונים.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההתנדבות ההסברתית והביצועית תסייע להורדת התחלואה בקרב בני\ות הקהילה, ובקרב תושבי\ות העיר בכלל, באמצעות קטיעת שרשראות הדבקה והרחבת היקף ההתחסנות.

פרטים ליצירת קשר:

yoelcohenbs@gmail.com יואל כהן מנהל

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת