.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

תתחסן ולחיות את החיים

מוביל/ת היוזמה:

עמותת קייאני להעצמה אישית וחברתית וקיימות

מספר מתנדבים:

60

רקע על היוזמה:

האימפקט על המאבק בקורונה:

פרטים ליצירת קשר:

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת