.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

״ משרוע באע׳לאק״ כלומר תוכנית בסגר

מוביל/ת היוזמה:

מועצה מקומית ביר אלמכסור

מספר מתנדבים:

20

רקע על היוזמה:

הפעילות מפעילה ילדים\ות להכנת סרטוני הסברה בנושא השמירה על ההנחיות, המופנים לכלל האוכלוסייה. בנוסף, ילדים\ות משתתפים\ות בעבודת יצירה אישית המעודדת אחריות אישית בנושא.

האימפקט על המאבק בקורונה:

ההשתתפות בפעילויות מעלה את המודעות לחשיבות השמירה על ההנחיות בקרב המשתתפים, וכן בקרב חבריהם ומשפחתם, וכך מגבירה את ההיענות הכללית.

פרטים ליצירת קשר:

nesreen@mksor.org.il נסרין אבולהיגא עוס"ק

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת