.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

מערך חקירות אפידמיולוגית - קריית שמונה

מוביל/ת היוזמה:

מרכזים לקהילה ולהתחדשות השכונות קרית שמונה בע"מ

מספר מתנדבים:

10

רקע על היוזמה:

הפעלת מערך חקירות אפידמיולוגיות, לטובת עצירת שרשרת ההדבקה ביישוב. המתנדבים במערך עברו הכשרה מקיפה ומקצועית של משרד הבריאות. המתנדבים אף מעודדים כל תושב עמו נוצר קשר לגלות אחריות אזרחית ולהקפיד על הנחיות הבידוד.

האימפקט על המאבק בקורונה:

כ20,000 תושבי קרית שמונה מושפעים באופן ישיר ממערך החקירות. המערך היעיל מאפשר, תוך זמן קצר, להגיע לכל המגעים של חולה קורונה מאומת ולהודיע להם על כניסתם לבידוד. באמצעות הישענות על כוחות קהילתיים מצליח המערך לייצר ערבות הדדית ואחריות אמיתית של תושבים.

פרטים ליצירת קשר:

יותם דגני, אחראי פיתוח וגיוס משאבים

yotamdegani@gmail.com

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת