.
 
Image by Joel Muniz

המיזמים

יחד למען כולנו - מל"י

מוביל/ת היוזמה:

מל"י- המפעל להכשרת ילדי ישראל

מספר מתנדבים:

50

רקע על היוזמה:

צעירים במצבי סיכון המתגוררים בכפר ילדים בישוב חורפיש, פועלים לעידוד אחריות אזרחית, צמצום הדבקה ועידוד התחסנות בקרב האוכלוסייה הדרוזית, באמצעות פעילות בשלושה ערוצים במקביל. פעילות מקוונת:  הפצת מסרים במדיות החברתיות; פעילות פיזית: חלקות פליירים ומסכות ממותגות בשפה הערבית במוקדים מרכזיים ביישובים הדרוזיים;  ופעילות מול צוותים מקצועיים: חלקות סלסלאות שי והוקרה לצוותי רפואה וצוותים חינוכיים. 

האימפקט על המאבק בקורונה:

המסרים המקוונים והפליירים שיחולקו, יכילו מידע אינפורמטיבי בערבית שיסייע בהשלמת פערי מידע בשפה זו.  התמקדות היוזמה במספר יישובים דרוזיים ובמספר מישורים במקביל- המקוון, הפיזי והמקצועי, תאפשר חשיפה גדולה לקהלי היעד. מפיילוט שנערך דווח כי שיעור גבוה ממקבלי הפליירים, הלכו להתחסן לאחר קבלתו. 

פרטים ליצירת קשר:

טלי אפרתי, אחראית תחום קשרי חוץ ופיתוח משאבים

tali@hamifal.org.il

תמונות מהמיזם

התנדבות והשתתפות כדרך חיים * מקצוענות וניהול התנדבות*אחריות משותפת